Ebben az évben 225 éve hunyt el Hatvani István

Hatvani István

 

 

 

 

A Református Középiskolák Tudományos Diákköri Konferenciája alkalmából kiállítással emlékeztünk meg Hatvani István debreceni professzorról.

HATVANI István (1718-1786) a debreceni református kollégium neves professzora volt 1749-től haláláig. Polihisztor tudós: matematikus, fizikus, orvos, pedagógus. Ő tanított hazánkban elsőként kémiát és az elsők egyikeként kísérleti fizikát.

Nevéhez fűződik az 1776. évi sarkifény-jelenség pontos leírása. Főműve az 1757-ben Debrecenben megjelent természetfilozófiai munkája, az Introductio ad principia philosophiae solidoris, amelyben Magyarországon elsőként foglalkozott valószínűségszámítási,
matematikai statisztikai kérdésekkel is. Tudományos eredményei révén a debreceni főiskola európai hírnévre tett szert. A tanítás mellett gyógyítói munkát is végzett, s a debreceni és Bihar vármegyei gyógyszertárak felügyelője volt.

Katalógus

Könyvtári bejelentkezés