Könyvadományok

Nagy az IstenA 2013-ban beadott Paraklétos pályázatunkra az idei évben nyerhettünk el 80 ezer forint értékben gyermekkönyveket, melyek június elején megérkeztek könyvtárunkba.

2014. májusában közel 600 könyvvel gyarapodtunk Kaslik Józsefné Margó néni hagyatékából, aki éveken át rendszeresen meglátogatta iskolánkat is és az alapítványából már több mint egy tucatnyi továbbtanulót támogatott rendszeresen felsőfokú tanulmányai során, köztünk iskolánk volt diákjait is.

Ihász János, a csurgói múzeum vezetőjeként sokszor támogatott bennünket. Sajnos korai távozásával már csak az emlékét őrizhetjük. A testvére döntése alapján a könyvei egy részét iskolánk  könyvtárára hagyta. 

Holland professzor könyvtárunkban

Postma Ferenc

 

2014.augusztus 29-én könyvtárunkba látogatott a magyar családi gyökerekkel bíró holland professzor, Postma Ferenc. Aki húsz éve kutatja magyar diákok holland egyetemi peregrinációjának dokumentumait. Nagy élmény volt számára kézbe venni azokat a 18. századi hollandiai nyomtatványokat, a magyar diákok doktori disszertációit, melyeket fotómásolatban vagy elektronikusan megkapott tőlünk. Ezek között három olyan dokumentum van, mely csak a csurgói könyvtárban lelhető föl.

Történelmi emlékhely

obeliszkA nyár folyamán került elhelyezésre Csurgó főutcáján iskolánk Nagykönyvtárát is jelképező obeliszk, mely 2011-től szerepel a történelmi emlékhelyek listáján. Az obeliszk felirata a következő:

A református gimnáziumot a 18. század végén alapította gróf Festetics György. Az intézmény megszervezését a népi felvilágosodás kiemelkedő alakja álló Nagyváthy János irányította. A nagykönyvtár gyűjteményének alapjait is ebben az időben vetették meg. Rövid ideig a kollégium tanára volt Csokonai Vitéz Mihály, azt jövendölte, hogy Somogy „Új Hélikon lesz”.

Terekbe írt múlt címmel tudományos igényű albumot jelentetett meg a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI). A magyar történelem legfontosabb helyszíneit tartalmazó munkát szeptember 5-én mutatták be a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hozzátette, hogy a könyv mellékleteként elkészült egy falra függeszthető Magyarország térkép is, amelyen egy-egy rajz mutatja be az emlékhelyeket. Ezt az intézet az ország minden középiskolájába szeretné eljuttatni. Jelenleg Magyarországon 13 nemzeti és 47 történelmi emlékhelyet tartanak nyilván, amelynek mindegyikét egységes sztélével jelölik meg.

Pálóczi kéziratok nyomában

Kollár Zsuzsanna

 

 

2014.június 30-án látogatott gyűjteményünkbe az MTA-DE Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport megbízásából Kollár Zsuzsanna. Reprográfiai állványra rögzített fényképezőgéppel publikálható minőségű fotókat készített kézirattárunk darabjairól. A közel félezer kép előreláthatóan forrásanyagul szolgál az irodalmi kutatók számára.

Jurta, de nem Mongóliában

Jurta Planetárium2014. március 20-án egy érdekes programon vehettünk részt a csillagász körösökkel. A Kolping-Nagyváthy Középiskola aulájába kitelepült egy mozgó digitális planetárium. Lehetőséget kaptunk, hogy mi is meglátogassuk a csillagászati előadást, a Baksay Alapítvány támogatása révén. A rendezvény sajnos éppen egy napra esett a Kenguru matematikai versennyel ezért még futnunk is kellett, hogy elérjük az előadás kezdetét. Bár megérte a kis kellemetlenséget, hiszen cserébe a Naprendszerben és a csillagos égbolton utazhattunk a kivetített 3d-s képek segítségével.

Könyvtári éjszaka

Könyvtári éjszaka Ákli KrisztiánnalNovember 14-én - ez évben első alkalommal - nálunk is megrendeztük az Iskolai Könyvtárak Éjszakáját. Egyúttal Csokonai születésnapjáról is megemlékeztünk egy verses-zenés összeállítással, melyet Ákli Krisztián drámapedagógus és tanítványai adtak elő. Az este folyamán a résztvevők idézeteket gyűjtöttek az éjszakáról, vicces videókat láttak az olvasásról, játékos információkereső feladatokat oldottak meg, baglyot készítettek papírból Szerecz Anikó tanárnővel, az e-bookkal (elektronikus könyvolvasó eszköz) ismerkedtek Szőke Zsolt jóvoltából. Eltüntettek egy halom pogácsát, egy rakás cukrot és csokit (a jó megoldásokért) és „elvesztett” könyveket kerestek a folyosók rejtekeiben. Megnézhették híres könyvünket: azt a Calepinus-szótárt, melyet Csokonai is forgatott Nagybajomban Sárközy Istvánnál. A kötet nov. 11-én érkezett vissza Budapestről, ahol (egy 365.000 Ft értékű NKA-pályázatból) restaurálták. Sok mindenre nem jutott idő (film, feladat, társasjáték), de jövőre megint találkozunk egy éjszakán, amikor játszunk, törjük a fejünket, és felfedezzük újra, hogy könyvtárba járni jó.

Restaurátork munkálkodtak

restaurátorokAz idén is meghirdetett sikeres NKA-pályázatunknak köszönhetően részesülhettünk a régi könyvek restaurátorainak
háromnapos „könyvgyógyító” munkájában. A három főből álló csapat szorgos kezeinek köszönhetően 529 darab könyvet állítottak helyre nagy türelemmel, gondossággal, hozzáértéssel. A munka értéke 300 ezer forint.

A pályázati beszámoló a képekkel itt olvasható:

Ajándékozások


A tanév vége felé közeledve megszaporodtak az ajándékozások könyvtárunk részére. Sok hasznos és érdekes dokumentummal gyarapodtunk. Kollégáinkkal együtt mondhatjuk: napi munkánknak is mindig új lendületet ad, hogy érezzük az iskola felé áramló jó szándékot, figyelmet, segítőkészséget.

Májusban az MTA Irodalomtudmányi Intézetének Eötvös könyvtárából kaptunk folyóiratokat: a Magyar Könyvszemle 5 évfolyamát és az Irodalomtörténeti Közlemények állományunkból hiányzó évfolyamait, köszönet érte Héjjas Eszter könyvtárvezetőnek!

Nébli László fizikai és matematikai tárgyú könyveket adományozott és iskolai atlaszgyűjteményéből 11 db érdekességet: pl. török, cseh, 1942-ben kiadott  magyar atlaszt, s a rossz állapotban levőket be is köttette nekünk.

Dr Torma Ákos, a kaposvári református gyülekezet presbitere kirándulócsoporttal járt erre, később múlt századi könyvekkel tért vissza, és egy igazi kuriózumot is hozott: az iharosberényi Inkey báró elpusztított könyvtárából kimentett kötetet.

Kercser Zsuzsanna Székesfehérvárról hűségesen küldi nekünk a közelmúltban megjelent történelmi tárgyú könyveket, ezúttal is hasznos és több esetben helytörténeti érdekességű dokumentummal gyarapítva gyűjteményünket.

Az öregdiáktalálkozó alkalmával is kaptunk, mint minden évben, ajándékot. Halászné Péter Katalin egy német kiadványt hozott. Baksa Lajos, legidősebb öregdiákunk pedig saját könyvtárából válogatott 33 db könyvet: magyar klasszikus és kötelező irodalmat.

 

Minden kedves adományozónk fogadja köszönetünket!

Azt olvastam...


Egri csillagok…hogy elkészült az Egri csillagok török fordítása.

Tudod, hogy eddig 20 nyelvre fordították le?

Tudod, hogy 2013. augusztusában ünnepeljük a szerző, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját?

Tudod, hogy milyen somogyi vonatkozása van ennek a hírnek? Megyei hírlapunk csütörtöki (máj. 23.) számában közlik Erdal Salioglu török orvosnak a levelét. Ő az, aki az Egri csillagokat lefordította. Figyeld a híradásokat: május 26-án az Isztambuli Magyar Klub udvarán lesz a könyvbemutató, a Muzsikás együttes és Kobzos Kiss Tamás (Csurgón is járt művész) zenélnek.  A török fordító egy somogyi, pontosabban kaposvári szerzőnek, Ujkéry Csabának írt levelet abból az alkalomból, hogy nemcsak a világhírű egri történetet, hanem Ujkéry Csaba török időkben játszódó ifjúsági regényét, a Handzsár a tükörben c. könyvet is lefordította. (Ez is megvan az iskolai könyvtárban, olvasd el!)

Erről jut eszembe: azt is olvastam, hogy május 21.A KULTURÁLIS FEJLŐDÉS ÉS SOKSZÍNŰSÉG NAPJA. Ez a nap az UNESCO felhívása szerint alkalom arra, hogy jobban megértsük a kulturális sokszínűségben rejlő értékeket, és ebből adódóan könnyebben tudjanak együtt élni a különböző kultúrák. Érdemes ezen elgondolkodni…

Játékra hívunk!

Olvasd újra az Egri csillagokat, és írd le, szerinted miért nem fordították le eddig török nyelvre ezt a regényt!

Melyik az a rész, amelynek olvasásakor úgy érezted, hogy büszke vagy arra, hogy magyar vagy?

Melyik az a  rész, amelynek olvasásakor egy török úgy érezheti, hogy büszke a nemzetére?

Milyen kapcsolata volt CSURGÓVAL a regény egyik szereplőjének, Török Bálintnak? (Ezt nem a regényből tudhatod meg!)

HOZD BE A KÖNYVTÁRBA AZ ÍRÁSODAT, a három legjobb könyvjutalomban részesül!

Héttorony

A Héttorony, az Egri csillagok egyik helyszíne.

(forrás: www.turkinfo.hu)

 

 

Páratlan könyvajándék az ELTE-ről

A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete által kiadott Eurázsiai Művészetek c. sorozatával és az ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizika Tanszék Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport kiadásában megjelent füzetsorozattal gazdagodhatott iskolánk könyvtára Dr. Bérczi Szaniszló (ELTE TTK docense) jóvoltából. A 24 tételből álló (20 füzet, 1 könyv és három térkép) könyvtári anyagot azon apropó kapcsán vehettük át személyesen az ELTE TTK Anyagfizikai Tanszékén, hogy három „csillagászpalánta” díjátadó ünnepségre volt hivatalos az egyetemen április 12-én. A Magyar Asztronautikai Társaság országos pályázatán a csillagász diákjaink egy egyéni második (Németh Boglárka 6. osztály) és egy csoport (Bognár Péter 8. osztály és Bognár Gábor 5. osztály) második díjat hozhattak magukkal gazdag ajándékok kíséretében.(Az esemény részletes leírása itt olvasható: http://csvmrg.hu/index.php/diakelet/884-csokonais-csillagaszok-az-elte-dobogojan)

A gazdag könyvsorozat darabjait nemcsak a csillagászat iránt érdeklődők, hanem a földrajzot, fizikát, kémiát, művészettörténetet és matematikát kedvelők is haszonnal forgathatják a jövőben. Ezúton is köszönjük Bérczi Szaniszló tanár úrnak, hogy e nagyértékű ajándékkal gyarapította gyűjteményünket!

         

Könyvtári bejelentkezés